บริการของเรา

ผลการคัดสรรดาว ปี 2562

ผลการคัดสรรดาว ปี 2562

skuid ProducerID Producttype TypeDescription SubTypeDescription ProvinceName productsubtype ProvinceCode Product Producer OwnerTelephone OwnerAddress
740001 740100148 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย สมุทรสาคร 3 74 กระเป๋าหนังวัวอัดลายไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังตำบลนาดี 085-7012131 31/515 ม.4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740002 740100148 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย สมุทรสาคร 3 74 กระเป๋าหนังวัวทรงหมอนถักสาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังตำบลนาดี 085-7012131 31/515 ม.4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740003 740100053 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ไม้ – ทำจากไม้เป็นหลัก สมุทรสาคร 1 74 เรือฉลอมมีเก๋งและประทุน กลุ่มเรือจำลอง (เรือฉลอมชายฝั่ง) 081-8058737 260 ม.4 ซอยเทศบาลบางหญ้าแพรก 13 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740004 740200191 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า สมุทรสาคร 2 74 เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี น.ส.ณัฐฐานิช  ซื้อผาสุก 089-2362584 20/9 ซอยวัดแคราย ถนนเศรษฐกิจ 1 ม.7 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740005 740300047 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เคหะสิ่งทอ สมุทรสาคร 6 74 ที่นอนใยมะพร้าวเพื่อสุขภาพแบบพับ กลุ่มเครื่องนอนบ้านคลองหลวง 868001544 59 ถ.สวนส้ม ม.5 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทสาคร
740006 740300186 2 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สมุทรสาคร 2 74 มะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง 098-9945646 1 ม.5 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
740008 740100005 1 อาหาร ประมงแปรรูป สมุทรสาคร 10 74 หอยจ๊อปูก้อน(เนื้อกรรเชียงปู) บริษัทปูทองสแตนดาร์ดฟู๊ด จำกัด 034-494170 35/354 ม.2 ถนนเอกชัย บางบอน ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740009 740100005 1 อาหาร ประมงแปรรูป สมุทรสาคร 10 74 แฮ้กึ้นกุ้งทะเล บริษัทปูทองสแตนดาร์ดฟู๊ด จำกัด 034-494170 35/354 ม.2  ถนนเอกชัย บางบอน ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740010 740100270 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก อื่นๆ สมุทรสาคร 7 74 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษเปเปอร์อาร์ตไทย กลุ่มเปเปอร์อาร์ตไทย 909821259 38/162 ม.2 ต.นาดี  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740011 740300186 1 อาหาร พืชผัก ผลไม้ สมุทรสาคร 1 74 มะพร้าวควั่นเขียว วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง 098-9945646 1  อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
740012 740200171 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 แชมพูขิงสด Ginger Herbal Shampoo ณภัทร กุมวิภาชน์ 958953151 20/9 ซอยวัดแคราย ถนนเศรษฐกิจ 1 ม.7 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740013 740200043 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 เครื่องเบญจรงค์ “ชุดน้ำชาร่วมสมัย” กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี 081-8614626 32 ม.1 ถนนท่าเสาพัฒนา ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740014 740200043 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 เบญจรงค์ชุดกาแฟร่วมสมัย กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี 081-8614626 32 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740015 740200070 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 แก้วมัคเบญจรงค์ นางสาวเพ็ญวรรณ์ กาวไธสง 086-3192057 150/1 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740016 740200070 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 กาน้ำชาใหญ่เบญจรงค์ นางสาวเพ็ญวรรณ์ กาวไธสง 086-3192057 150/1 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740017 740100432 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย สมุทรสาคร 3 74 กำไรทองฝังเพชรประดับมุก คลาสสิค ดีไซน์ 2489 927893541 93/29 ซอย7 ถนนพระราม2 อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740018 740100430 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย สมุทรสาคร 3 74 แหวนทองคำประดับหัวพลอย Yass Diamond&jewelry 875598228 93/103 ม.5 ซอย6 ถนนพระราม2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740019 740300020 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ไม้ – ทำจากไม้เป็นหลัก สมุทรสาคร 1 74 กะลาสีไฟ วิสาหกิจชุมชนกะลาเอก บ้านกระโจมทอง (กลุ่มงานกะลาเอกบ้านกระโจมทอง) 899107142 20/3 ม.5 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
740020 740100065 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 แชมพูผสมมะกรูดและชุมเห็ด กลุ่มสตรีพัฒนาอชีพ ชุมชนคลองกระโจน 089-5476679 233/1 ถนนธรรมคุณากร ต.โกรกกราก  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740021 740100065 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมมะกรูดและชุมเห็ด กลุ่มสตรีพัฒนาอชีพ ชุมชนคลองกระโจน 089-5476679 233/1 ถนนธรรมคุณากร อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740022 740100065 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 สบู่เหลวขมินชันชุมเห็ด กลุ่มสตรีพัฒนาอชีพ ชุมชนคลองกระโจน 089-5476679 233/1 ถนนธรรมคุณากร อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740023 740200139 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 เห็ดทอดอบกรอบ กลุ่มบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม 094-4783883 22/4  ม.3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740024 740200038 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสวนปานะ สวนปานะ 081-4548037 88/319 ม.5 ซอย8 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740025 740200038 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 ทรีทเม้นท์สูตรน้ำมันมะพร้าว สวนปานะ 02-8134375 88/319 ซอย8 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740026 740200038 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 ผงถั่วเขียวพอกหน้า 6 สวนปานะ 02-8134375 88/319 ม.5 ซอย8 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740027 740100306 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 ชาขลู่ผสมใบเตย ลุงแกละ สมุนไพรชาใบขลู่ 080-4540388 64/2 ม.3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740028 740100088 2 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สมุทรสาคร 2 74 ฟรุ๊ตพันซ์ (น้ำผลไม้รวม) คุณเมย์น้ำว่านหางจระเข้ 081-5635634 237/95-96 ซอยเอกชัย26 ถนนเอกชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740029 740100088 2 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สมุทรสาคร 2 74 น้ำว่านหางจระเข้ คุณเมย์น้ำว่านหางจระเข้ 081-5635634 237/95-96 ซอยเอกชัย26 ถนนเอกชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740030 740100088 2 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สมุทรสาคร 2 74 น้ำนมข้าวโพด คุณเมย์น้ำว่านหางจระเข้ 081-5635634 237/95-96 ซอยเอกชัย26 ถนนเอกชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740031 740200028 1 อาหาร น้ำพริก สมุทรสาคร 7 74 น้ำพริกแกงเผ็ด น้ำพริกแกงคุณนันท์ 02-81385278 149/375 ม.13 ซอยแปซิฟิก ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740032 740200028 1 อาหาร ข้าวและธัญพืชแปรรูป สมุทรสาคร 11 74 ข้าวคั่วอย่างดี น้ำพริกแกงคุณนันท์ 02-81385278 149/375 ม.13 ซอยแปซิฟิก ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740033 740200028 1 อาหาร น้ำพริก สมุทรสาคร 7 74 น้ำพริกเผาไทย น้ำพริกแกงคุณนันท์ 02-81385278 149/375 ม.13 ซอยแปซิฟิก ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740034 740100358 1 อาหาร อาหารประมงสด สมุทรสาคร 5 74 กะปิอากู๋ ตรา เรือรุนเคย สหกรณ์ ผู้ผลิตกะปิสมุททรสาคร จำกัด 814345496 52/4 อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740035 740100242 1 อาหาร ประมงแปรรูป สมุทรสาคร 10 74 ปลาทูต้มเค็มหวาน วิสาหกิจชุมชนเป็นหนึ่ง 909690426 10/1 ม.3 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740036 740100394 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 แชมพู  พลูคาว สมุนไพรสตียา (STIYA HERB) 972512783 930/28ข ซอยเอกชัย 5 ถนนเอกชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740037 740100394 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 น้ำมันหอมสตียา (SATIYA ESSENTIAL OIL) สมุนไพรสตียา (STIYA HERB) 972512783 930/28 ซอยเอกชัย 5 ถนนเอกชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740038 740100394 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 สบู่สมุนไพรสตียา สมุนไพรสตียา (STIYA HERB) 972512783 930/28 ซอยเอกชัย 5 ถนนเอกชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740039 740100422 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย สมุทรสาคร 3 74 กระเป๋าสานเส้นพลาสติก น้ำอ้อย  นาคอ่อน 849089551 158/1 ม.2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740040 740200093 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด ผสมน้ำผึ้ง ตราไดมอนด์โกลด์ บริษัท ไทยรสทิพย์ จำกัด 081-7639477 99/39 ซอยเพชรเกษม 126 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740042 740100385 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 ว่านหางจระเข้ อบแห้ง บริษัทซีซ่า ฟู้ดส์ จำกัด 28100819 42/1 ม.2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740043 740100385 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 มะม่วงน้ำปลาหวานหวานน้อยอบแห้ง บริษัทซีซ่า ฟู้ดส์ จำกัด 28100819 42/1 ม.2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740044 740100385 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 มะม่วงหวานน้อยอบแห้ง บริษัทซีซ่า ฟู้ดส์ จำกัด 28100819 42/1 ม.2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740045 740100262 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 เกลืออโรมา ณัฐฐ์รดา  รัตนเกียรติธนินท์ 943235490 1300/521 ถนนราชอุทิศ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740046 740200135 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 ภาพเขียนสี สุรสิทธิ์  เบญจรงค์ 092-4155523 116/11 ม.3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740047 740200135 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 ฐานโชว์ ลายประเพณีไทย สุรสิทธิ์  เบญจรงค์ 092-4155523 116/11 ม.3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740048 740200135 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 ชุดกาชมพู่ สุรสิทธิ์  เบญจรงค์ 092-4155523 116/11 ม.3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740049 740200147 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 เกรทกาลาเซรั่ม ร้านสุจารี 894939398 450/135 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740050 740200147 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 วิเวียน บอดี้ ดีโอโดแรนส์ ร้านสุจารี 894939398 450/135 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740051 740200147 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 วิเวียนสเปรย์ ร้านสุจารี 894939398 450/135 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740052 740200132 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 สเปรย์น้ำมันตะไคร้หอมกันยุง หจก.ศรีไทยศิลป์อุตสาหกรรม 095-4619649 11 ม.12 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740053 740200132 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 สเปรย์ปรับอากาศน้ำมันตะไคร์หอมเออร์โบ้ฟิลด์ หจก.ศรีไทยศิลป์อุตสาหกรรม 095-4619649 11 ม. 12. ต. ท่าไม้ อ. กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740054 740200005 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 แชมพูสระผมอันชัน วรอาภากรีนแคร์โปรดักส์ 089-0125553 107/282 หมู่บ้านพุทธชาด ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740055 740200029 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า สมุทรสาคร 2 74 เสื้อสำเร็จรูปหญิง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลตลาดกระทุ่มแบน 086-0636281 107/282 หมู่บ้านพุทธชาด ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740056 740300035 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 ถาดผลไม้ผกามาศ จิตต์ติมา  เบญจรงค์ 34866050 109/9  ม.1  ต.สวนส้ม  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร
740057 740300035 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 แจกันเคลือบทอง จิตต์ติมา  เบญจรงค์ 34866050 109/9  ม.1  ต.สวนส้ม  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร
740058 740300036 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 ถ้วยรางวัลทรงนาวิกลายทอง กลุ่มสวนส้มถ้วยรางวัล 34866050 22/1  ม.2  ต.สวนส้ม  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร
740059 740200159 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน สมุทรสาคร 1 74 ผ้าเขียนลาย Putawan 894777366 360/37 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740060 740300023 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ยาจากสมุนไพร สมุทรสาคร 1 74 ยาน้ำมันผสมไพล วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านคลองใหญ่ 817443320 6/3  ม.6  ต.บ้านแพ้ว  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร
740062 740200008 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 เซรั่มหัวไชเท้า มิสโคโค่ 087-9137380 55/1 ม.10 ซอยปล่องเหลี่ยม 7 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740063 740200062 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 แจกันมะยมลายกล้วยไม้ นุชนาชเบญจรงค์ 089-9186096 63 หมู่2 ซอยวัดหงอนไก่ ต.คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740064 740200062 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 ช้างเบญจรงค์ลาย กล้วยไม้ นุชนาชเบญจรงค์ 089-9186096 63 หมู่2 ซอยวัดหงอนไก่ ต.คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740065 740200103 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย สมุทรสาคร 3 74 กระเป๋าลดโลกร้อน กระเป๋าหนัง Robin 088-8473123 48 ม.13 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740066 740200103 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย สมุทรสาคร 3 74 กระเป๋าผ้าทอผสมหนัง กระเป๋าหนัง Robin 088-8473123 48 ม.13 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740067 740200103 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย สมุทรสาคร 3 74 กระเป๋าคาดเอวเล็ก กระเป๋าหนัง Robin 088-8473123 48 ม.13 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740068 740200194 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 นกฮูกเบญจรงค์เสียบปากกา สิทธิพงษ์  อ่อนเทศ (กันตะเบญจรงค์) 632699789 22/1 ถ.สายใยรัก ม.1ต.คลองมะเดื่อ  อ.กระทุ่มแบนจ.สมุทรสาคร
740069 740200001 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม ภูมิดิน กลุ่มคลองมะเดื่อสร้างสรรค์ 081-6209912 161/144 ม.10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740071 740200001 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 ไอติมกะทิสด​ ภูมิดิน กลุ่มคลองมะเดื่อสร้างสรรค์ 081-6209912 161/144 ม.10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740072 740100050 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 Herbal Hair Shampoo วิสาหกิจชุมชนพิณมิสา 081-8105911 899/7 ถนนบ้านเช่า  ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740073 740100050 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 ฺBooster Serum วิสาหกิจชุมชนพิณมิสา 081-8105911 899/7 ถนนบ้านเช่า  ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740074 740200032 1 อาหาร ขนม สมุทรสาคร 6 74 ขนมเปี๊ย กลุ่ม มิสเตอร์ชู 081-8098142 427/546 ซอยคลองแค ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740075 740200032 1 อาหาร ขนม สมุทรสาคร 6 74 กล้วยอบมิสเตอร์ชู กลุ่ม มิสเตอร์ชู 081-8098142 427/546 ซอยคลองแค ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740076 740100148 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย สมุทรสาคร 3 74 กระเป๋าหนังแท้ลายเรือใบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังตำบลนาดี 085-7012131 31/515 ม.4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740077 740200190 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 นาฬิกาช้างตั้งโต๊ะ วิเชษฐเบญจรงค์ 805830199 427/28 ถนนดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740078 740100056 1 อาหาร ประมงแปรรูป สมุทรสาคร 10 74 ปลาแผ่นชิมเซ่ส์ บจก.แต้ง่วนไถ่ 034-832308 15/19 ซอยทรัพย์ไพศาล ถนนเลียบคลองสี่วา อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740079 740100056 1 อาหาร ประมงแปรรูป สมุทรสาคร 10 74 ปลาเส้น เชิญยิ้ม บจก.แต้ง่วนไถ่ 034-832308 15/19 ซอยทรัพย์ไพศาล ถนนเลียบคลองสี่วา อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740080 740100056 1 อาหาร ประมงแปรรูป สมุทรสาคร 10 74 ปลากรอบเชิญชิม รสดั้งเดิม บจก.แต้ง่วนไถ่ 081-8328608 15/18 ม.5 ซอยทรัพย์ไพศาล ถนนเลียบคลองสี่วา ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740081 740100384 1 อาหาร ขนม สมุทรสาคร 6 74 ขนมคางกุ้ง รสดั้งเดิม บริษัท ศิริมาศ (ดำ-วสันต์) จำกัด 081-8570539 90/2 ม.3 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740082 740100384 1 อาหาร ขนม สมุทรสาคร 6 74 ขนมคางกุ้ง รสต้มยำ บริษัท ศิริมาศ (ดำ-วสันต์) จำกัด 081-8570539 90/2 ม.3 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740083 740100384 1 อาหาร ขนม สมุทรสาคร 6 74 ขนมคางกุ้ง ชริมปี้ชิน รสสาหร่าย บริษัท ศิริมาศ (ดำ-วสันต์) จำกัด 081-8570539 90/2 ม.3 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740084 740200046 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 อิฐประดับผนังเบญจรงค์ สุพงษ์เบญจรงค์ 089-0574375 64/169 ม.3 ซอยหมู่บ้านเดอะมันนี่ ถนนสายใยรัก ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740085 740200046 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 โถชั้น 4 นิ้ว ลายดอกลอย พื้นแมท สุพงษ์เบญจรงค์ 089-0574375 64/169 ม.3 ซอยหมู่บ้านเดอะมันนี่ ถนนสายใยรัก ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740086 740200046 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 โถกำยาน-อโรม่า สุพงษ์เบญจรงค์ 089-0574375 64/169 ม.3 ซอยหมู่บ้านเดอะมันนี่ ถนนสายใยรัก ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740087 740100353 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 มะม่วงกวน อรพรรณฟู้ด 863097887 48/8 ม.4 อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740088 740100353 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 อินทผาลัม 3 รส อรพรรณฟู้ด 863097887 48/8 อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740089 740100353 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 มะขามคลุกไร้เมล็ด อรพรรณฟู้ด 863097887 48/8 อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740090 740100121 1 อาหาร ประมงแปรรูป สมุทรสาคร 10 74 ข้าวเกรียบกุ้ง วิสาหกิจชุมชน ทิพย์เสวย 034-864125 1/66 ม.8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740091 740100121 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 ข้าวเกรียบเผือก วิสาหกิจชุมชน ทิพย์เสวย 034-864125 99/31 ถนนเอกชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740092 740100334 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก อื่นๆ สมุทรสาคร 7 74 จิตนาการจากธรรมชาติ นายวริทธิ์ธร หวังฤทธิไกรกุล 963516869 75/3 ม. 3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740093 740100334 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก อื่นๆ สมุทรสาคร 7 74 หนุมานเชิญพระ นายวริทธิ์ธร หวังฤทธิไกรกุล 963516869 75/3 ม.3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740094 740200182 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ยาจากสมุนไพร สมุทรสาคร 1 74 evict สมุนไพรไล่มดแมลง ev?ctant สมุนไพรไล่มดแมลง 985562552  67 ม. 6 ต. ท่าเสา อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร
740095 740100128 1 อาหาร อาหารประมงสด สมุทรสาคร 5 74 กะปิผง ตราเรือไทย เลทอง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว 087-8031459 84/1 ม.9 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740096 740100128 1 อาหาร อาหารประมงสด สมุทรสาคร 5 74 กะปิหวาน สูตรดอกเกลือ ตราเรือไทย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว 087-8031459 84/1 ม.9 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740097 740100128 1 อาหาร ประมงแปรรูป สมุทรสาคร 10 74 กะปิเคย ตราเรือไทย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว 087-8031459 84/1 ม.9 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740098 740200193 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 แผ่นมะพร้าวน้ำกะทิอบกรอบ บจก.อาหารอร่อย6565 080-9891245 109/2  ม.9 ซ.สวนหลวง15 ถ.เศรษฐกิจ1 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740099 740200193 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 แผ่นข้าวกล้องอบกรอบ รสแกงเขียวหวาน บจก.อาหารอร่อย6565 080-9891245 109/2  ม.9 ซ.สวนหลวง15 ถ.เศรษฐกิจ1 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740100 740200193 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 ข้าวกล้องหอมมะลิแผ่นกรอบพร้อมกะเพราสเปรด บจก.อาหารอร่อย6565 080-9891245 109/2  ม.9 ซ.สวนหลวง15 ถ.เศรษฐกิจ1 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740107 740200128 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 ชุดสมันาแก้วมาร์คร้อน-เย็น พยม  สีเบญจรงค์ 899803978 43 ม.1 ซอยสวนหลวง 24 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740108 740200128 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 ชุดกาแฟ ทองนูนเบจรงค์ พยม  สีเบญจรงค์ 089-9803978 43 ม.1 ซอยสวนหลวง 24 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740109 740200167 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 ชุดกาหลักเส้นดำ เอ๋ เบญจรงค์ 879102349 360/25 ซอยสุคนธวิท 27 ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740110 740200095 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ดอกไม้ประดิษฐ์ สมุทรสาคร 3 74 พวงมาลัยไหมพรม แก้วกัลยาเบญจรงค์ 082-2436199 427/87  ถนนดอนไก่ดี ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740111 740200181 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 เอช.เอ็ม.ไทยแลนด์ สบู่น้ำผึ้ง บจก.โกลว์ แล็ปบอราทอรี 898258295  129/124 หมู่ที่ 4 ซอยพงษ์ศิริชัย1  ถนนเพชรเกษม  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
740112 740200181 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 แชมพูสมุนไพรมะกรูด ว่านหางจระเข้ บจก.โกลว์ แล็ปบอราทอรี 898258295  129/124 หมู่ที่ 4 ซอยพงษ์ศิริชัย1  ถนนเพชรเกษม  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
740113 740200181 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 เอช เอ็ม ไทยแลนด์ เอ็กซ์ ไฟว์ ฟรีเมี่ยม ทรีทเมนท์ บจก.โกลว์ แล็ปบอราทอรี 898258295  129/124 หมู่ที่ 4 ซอยพงษ์ศิริชัย1  ถนนเพชรเกษม  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
740114 740200162 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 สคับขัดผิว บริษัท เนเชอรัล คอสเม็คส์ จำกัด 861647711 6/4 ม 6 ต ท่าไม้ อ. กระทุ่มแบน จ สมุทรสาคร
740115 740200162 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 โลชั่นกันแดดแครนเบอรรี่ (cranberry uv protection lotion) บริษัท เนเชอรัล คอสเม็คส์ จำกัด 861647711 6/4 ม 6 ต ท่าไม้ อ. กระทุ่มแบน จ สมุทรสาคร
740116 740200162 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 สบู่ล้างหน้ามังคุด (Mangosteen facial cleaning soap) บริษัท เนเชอรัล คอสเม็คส์ จำกัด 861647711 6/4 ม 6 ต ท่าไม้ อ. กระทุ่มแบน จ สมุทรสาคร
740117 740200031 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 ชุดพุทธบูชา เก็บทรัพย์ ศิลาดล โดย หจก.เก็บทรัพย์เซรามิค 02-4202822 226/72 ม.4 ซอยเพชรเกษม 97 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740118 740200031 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 แจกันทรงแบนลายเถาเลื้อย เก็บทรัพย์ ศิลาดล โดย หจก.เก็บทรัพย์ เซรามิค 02-4202822 226/72 ม.4 ซอยเพชรเกษม 97 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740119 740200031 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 ชุดกาน้ำชาลายเถาเลื้อย เก็บทรัพย์ ศิลาดล โดย หจก. เก็บทรัพย์ เซรามิค 02-4202822 226/72 ม.4 ซอยเพชรเกษม 97 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740120 740300087 1 อาหาร ขนม สมุทรสาคร 6 74 หมี่กรอบบ้านแพ้ว กลุ่มคลองตันสร้างสรรค์ 819427478 33/2  ม.3  ต.คลองตัน  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร
740121 740100271 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย สมุทรสาคร 3 74 กระเป๋านาโน วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์งานเศษผ้าชุมชนบ้านอ้อมโรงหีบ 089-5296890 29/31 ม.7 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740122 740200064 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 SET กา กลุ่มเป็น 1 083-3165463 / 081-9449651 24/1 ม.1 ซอยคลองมะเดื่อ7 ถนนสายใยรัก ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740123 740200094 1 อาหาร ประมงแปรรูป สมุทรสาคร 10 74 ปลาข้างเหลืองปรุงรสย่าง รสดั่งเดิม บริษัท เจ เอ็น เอส อันดามัน จำกัด 034-848838 245  ม.10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740124 740200094 1 อาหาร ประมงแปรรูป สมุทรสาคร 10 74 ปลาข้างเหลืองหวานย่าง รสงา บริษัท เจ เอ็น เอส อันดามัน จำกัด 034-848838 245  ม.10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740125 740200094 1 อาหาร ประมงแปรรูป สมุทรสาคร 10 74 ปลาข้างเหลืองหวานย่างรสเผ็ด บริษัท เจ เอ็น เอส อันดามัน จำกัด 034-848838 245  ม.10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740126 740200023 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 กาแป้นหูไม้ลายมะลิพื้นฟ้าดอกเหลือง ฤทธิ์เดช  เบญจรงค์ 083-3015517 20/23 ม.13 ซอยเพชรเกษม 91 ถนนสุขาภิบาล 3 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740127 740200111 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 ทุเรียนหมอนทองอบกรอบ ตราคุณช้าง บริษัท  ซัน  สแนค  ฟู้ดเทค  จำกัด 02-8149172-2 146/13 ม.1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740128 740200111 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 ข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนอบกรอบ บริษัท  ซัน  สแนค  ฟู้ดเทค  จำกัด 02-8149172-2 146/13 ม.1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740129 740200111 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 มะพร้าวน้ำหอมอบแห้งฟรีซดราย ตราคุณช้าง บริษัท  ซัน  สแนค  ฟู้ดเทค  จำกัด 02-8149172-2 146/13 ม.1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740130 740200054 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 งาช้างเบญจรงค์ ลายกานต่อดอกพื้นดำ รักบ้านสยามเบญจรงค์ 086-7563142 29/6 ม.2 ซอยสุคนธวิท 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740131 740200054 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 ปิ่นโต รักบ้านสยามเบญจรงค์ 086-7563142 29/6 ม.2 ซอยสุคนธวิท 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740132 740200109 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 ตำรับวัง บริษัท อกริ โพรเซสซิ่ง อินดัสทรี จำกัด 02-8131188 0805792490 88/47 ม.10 ซอย2 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740133 740100437 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องสำอางสมุนไพร สมุทรสาคร 2 74 จินเจอวันครีมบำรุงสารสกัดจากขิง บริษัท เอ็กซ์เซริร์ฟ จำกัด 34427539 927/70 ถนนเอกชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740134 740100329 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ไม้ – ทำจากไม้เป็นหลัก สมุทรสาคร 1 74 กล่องวางยากันยุงอัตโนมัติ กลุ่มงานรูปหล่อ 081-9153598 14/6 ถนนวัดปากบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740135 740100270 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ดอกไม้ประดิษฐ์ สมุทรสาคร 3 74 กุหลาบในโดมแก้ว กลุ่มเปเปอร์อาร์ตไทย 081-4660736 38/162 ม.2 ต.นาดี  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740136 740300065 2 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สมุทรสาคร 2 74 น้ำมะนาวพร้อมดื่ม ตรามีนาว สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาว ดำเนินสะดวก จำกัด 885444195 327/18 ม.4 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
740137 740300065 2 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สมุทรสาคร 2 74 น้ำมะนาวเข้มข้ม ตราME NOW สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาว ดำเนินสะดวก จำกัด 885444195 327/18 ม.4 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
740138 740300065 2 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สมุทรสาคร 2 74 มะนาวพร้อมดื่ม 6 เปอร์เซ็น ตรามีนาวฟรุท สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาว ดำเนินสะดวก จำกัด 885444195 327/18 ม.4 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
740139 740200168 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย สมุทรสาคร 3 74 เข็มขัดหนังปลากระเบน ไชยยันต์ อนันต์วัฒนสุข 24312709 1/57 ม.7 ซอยเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม 122 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740140 740200168 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย สมุทรสาคร 3 74 กระเป๋าสะพาย หนังปลากระเบน ไชยยันต์ อนันต์วัฒนสุข 24312709 1/57 ม.7 ซอยเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม 122 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740141 740200168 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย สมุทรสาคร 3 74 กระเป๋าสตางค์หนังปลากระเบน ไชยยันต์ อนันต์วัฒนสุข 24312709 1/57 ม.7 ซอยเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม 122 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740143 740100315 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย สมุทรสาคร 3 74 ผ้าคลุมไหล่ CHABA  Tie Dye 089-0609922 89/19 ม.6 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740144 740100315 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า สมุทรสาคร 2 74 CHABA TIEDYE ชบาผ้ามัดย้อม CHABA  Tie Dye 089-0609922 89/19 ม.6 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740145 740100003 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ไม้ – ทำจากไม้เป็นหลัก สมุทรสาคร 1 74 เรือประมงจิ๋ว ท่าฉลอม นายบุญเลิศ แสงทับทิม 083-3151443 279/1 ถนนโสมนัสมรรคา ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740146 740100112 1 อาหาร ขนม สมุทรสาคร 6 74 เค้กลูกจาก บ้านสบันงา  โดยนายวิสูตร  คำนวนศักดิ์ 081-0609922 28/62 ถนนโคกขาม- สันดาบ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740147 740100112 1 อาหาร ขนม สมุทรสาคร 6 74 เค้กส้ม บ้านสบันงา  โดยนายวิสูตร  คำนวนศักดิ์ 081-0609922 28/62 ม.1 ถนนโคกขาม- สันดาบ ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740148 740300101 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก อื่นๆ สมุทรสาคร 7 74 ถุงผ้าใส่ทิชชู่ปักลายสไบมอญ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้วสาครกิจโกศล 811788171 ม.5 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
740149 740100175 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 ซอสพริก บ.สำเภาทองฟู้ดโปรดักส์ จำกัด 034-884120-1 58/3 ม.4 ถนนพระราม2 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740150 740100406 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า สมุทรสาคร 2 74 เสื้อมัดย้อม(สำเร็จรูปเด็กหญิง) CRAFT_ime (คราฟไทม์) 959594665 25/723 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740151 740100406 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า สมุทรสาคร 2 74 เสื้อยืดมัดย้อม สำเร็จรูปชาย CRAFT_ime (คราฟไทม์) 959594665 25/723 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740152 740200052 1 อาหาร ข้าวและธัญพืชแปรรูป สมุทรสาคร 11 74 พิซซ่าหน้าฮาวายเอี้ยน มิสเตอร์พิซซ่า เฟรช (พิซซ่า ซีฟูด) 034-878580 224/44 ม.2 ซอยสุคนธวิท 5 ถนนสุคนธวิท ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740153 740200052 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 ซอสพิซซ่า มิสเตอร์พิซซ่า เฟรช (พิซซ่า ซีฟูด) 034-878580  224/44 หมู่ที่ 2 ซอยสุคนธวิท 5 ถนนสุคนธวิท  ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
740154 740200052 1 อาหาร ข้าวและธัญพืชแปรรูป สมุทรสาคร 11 74 แป้งพิซซ่า สำเร็จรูป มิสเตอร์พิซซ่า เฟรช (พิซซ่า ซีฟูด) 034-878580  224/44 หมู่ที่ 2 ซอยสุคนธวิท 5 ถนนสุคนธวิท  ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
740155 740100406 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า สมุทรสาคร 2 74 เสื้อมัดย้อม(สำเร็จรูปเด็กชาย) CRAFT_ime (คราฟไทม์) 959594665 25/723 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740156 740300036 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 ถ้วยทองเบญจรงค์ กลุ่มสวนส้มถ้วยรางวัล 34866050 22/1  ม.2  ต.สวนส้ม  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร
740157 740300036 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 เลข 9 เบญจรงค์ กลุ่มสวนส้มถ้วยรางวัล 34866050 22/1  ม.2  ต.สวนส้ม  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร
740158 740100114 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 ลอดช่องสยาม บริษัท ลอดช่องสยามกรุ๊ป จำกัด 034-870184 31/4  ม.7 ตำบลโคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740159 740100114 1 อาหาร ขนม สมุทรสาคร 6 74 เฉาก๋วยสยาม บริษัท ลอดช่องสยามกรุ๊ป จำกัด 034-870184 31/4  ม.7 ตำบลโคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740160 740200036 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 กรอบรูปกระเบื้องเบญจรงค์ ทวี เบญจรงค์ 089-4945153 75/3 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740161 740200037 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา สมุทรสาคร 5 74 ช้างศิลาดล 6″ วันเพ็ญ  รุ่งเรือง 086-50099694 150 ซอยวัดท่าเสา ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ. กระทุ่มแบน จ สมุทรสาคร
740162 740300034 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ดอกไม้ประดิษฐ์ สมุทรสาคร 3 74 ดอกไม้สดอบแห้งในภาชนะแก้ว ณัฐพรดอกไม้สดอบแห้ง 898363887 217/1 ม.1 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
740163 740200198 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 น้ำจิ้มแจ่ว ตราบายศรี บริษัท อาร์ เอส ฟูดส์เทค (ประเทศไทย) จำกัด 633231572 61/1 ม.1 ถนนคลองมะเดื่อ – วัดศรีนวล ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740164 740200198 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 น้ำจิ้มสุกี้ ตราบายศรี บริษัท อาร์ เอส ฟูดส์เทค (ประเทศไทย) จำกัด 633231572 61/1 ม.1 ถนนคลองมะเดื่อ – วัดศรีนวล ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740165 740200198 1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป สมุทรสาคร 8 74 แป้งทอดกรอบรสลาบ ตราบายศรี/batter Mix Larb flavor – bysri Brand บริษัท อาร์ เอส ฟูดส์เทค (ประเทศไทย) จำกัด 633231572 61/1 ม.1 ถนนคลองมะเดื่อ – วัดศรีนวล ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740166 740100237 3 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย สมุทรสาคร 3 74 กระเป๋าผ้า handy นางสาวอริยา แย้มกล่ำ 896773310 31/40 ม.4 เคหะฯ ซอย 1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740167 740300037 2 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สมุทรสาคร 2 74 น้ำเต้าหู้หวานน้อย ตราเส่งเฮง บริษัท อินทัชธนากร จำกัด 816426965 216/2 ม.1 ถนนพัฒนามหาราช ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
740168 740300037 1 อาหาร ข้าวและธัญพืชแปรรูป สมุทรสาคร 11 74 เต้าหู้ขาวแข็ง บริษัท อินทัชธนากร จำกัด 816426965 216/2 ม.1  ถ.พัฒนามหาราช  ต.บ้านแพ้ว  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร
740169 740300037 2 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สมุทรสาคร 2 74 ชุดของขวัญน้ำสมุนไพรรวมตรีผลาชนิดพร้อมดื่ม ตรามีคุณ บริษัท อินทัชธนากร จำกัด 816426965 216/2 ม.1 ถนนพัฒนามหาราช ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
740170 740100440 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ไม้ – ทำจากไม้เป็นหลัก สมุทรสาคร 1 74 เรือประมงจำลอง เรือประมงจำลอง บางหญ้าแพรก 089-7457888 44/4 ม.5 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740171 740200131 2 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สมุทรสาคร 2 74 เครื่องดื่มน้ำมะขามแดง บริษัท  เขาจันทร์  กรุ๊ป  จำกัด 081-3068895 13/21 ม.4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
740172 740100258 1 อาหาร ประมงแปรรูป สมุทรสาคร 10 74 ปลาทูซาเตี้ย(ต้มเค็มหวาน บ้านปลาทูมหาชัย 863682515 166/104 ม.6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
740173 740100435 5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร วัตถุอันตราย สมุทรสาคร 3 74 จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย วิสาหกิจชุมชนประทินทิพย์เกษตรทองคำ 827898247 1300/118 ถนนนรราชอุทิศ 9  ต.มหาชัย  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(Visited 1 times, 1 visits today)