คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

1 มิย.60 นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุม Conference เตรียมความพร้อมการรับสมัครอาสาพัฒนา รุ่นที่ 70