ข่าวประชาสัมพันธ์

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร ร่วมถวายโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา🐟🐟🐟🐟

🐟🐟🐟🐟พช.สมุทรสาคร ร่วมถวายโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา🐟🐟🐟🐟

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ภายใต้การกำกับดูแลของนายณรงค์รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส มีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (มหานิกาย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร และนายจักรินทร์ ทิพย์โยธา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมเหล่าข้าราชการและประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมน้อมจิตถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ณ วัดยกกระบัตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
📸ภาพ/ข่าว…Cr.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
(Visited 1 times, 1 visits today)