ข่าวประชาสัมพันธ์

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ร่วมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล”🐟🐟🐟🐟

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ร่วมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล”🐟🐟🐟🐟

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ร่วมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล”🐟🐟🐟🐟

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล”นางสาวกรองทิพย์ สุวรรณพรรณชู หมู่ 1 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล” นายสมศักดิ์ บุญเรือง หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ภายใต้กำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายกิตติเชษฐ ทุ่งสะโร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมรับมอบพันธุ์กล้าไม้ผล และต้นกล้าผักสวนครัว จากการสนับสนุนของศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้งสองแห่ง เพื่อนำไปขยายผลสู่โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักสวนครัว” และต่อยอดในโครงการ“ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครต่อไป

#SMART SK
# โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day #World soil Day CDD #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@kmit #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou #Changeforgood
📷 ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)