ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สมุทรสาครร่วม ติดตามผลการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล

พช.สมุทรสาครร่วม ติดตามผลการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาครร่วม ติดตามผลการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล”🐟🐟🐟🐟

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา
ภายใต้การกำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคกหนองนาโมเดล และศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้แนะนำการดำเนินการศูนย์ให้มีการดำเนินการในรูปคณะกรรมการศูนย์อย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นไปตามแนวทางโคก หนอง นาโมเดล

# SMART SK
# โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day #World soil Day CDD #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@kmit #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou #Changeforgood
ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศพัฒนาชุมชน 📸พช.สมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)