ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สมุทรสาคร ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พช.สมุทรสาคร ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 🐟🐟🐟🐟
วันที่ 20 กันยายน 2565 ได้ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการ
ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภารกิจการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ พื้นที่ตำบลบ้านเกาะ ตำบลคอกกระบือ ตำบลกาหลง และตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โดยร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นางณัฐภรณ์ ก่อนกำเนิด พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้เกินกำหนดชำระ ดำเนินการสร้างความเข้าใจในการชำระหนี้ รวมทั้งปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ยืดระยะเวลาการชำระเงินคืนแก่กองทุนฯตามขีดความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้คำแนะนำ และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพสตรี

#SMART SK
#โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day #World soil Day CDD #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@kmit #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou #Changeforgood
📷 ภาพ/ข่าว…ทีมงาน พช.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)