ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2565

พช.สมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2565

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2565 🐟🐟🐟🐟

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้กำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2565 โดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุม มีประเด็นวาระการประชุม ประกอบด้วย
1 : การช่วยเหลือกรณีเด็กกำพร้าที่สูญเสียบิดา มารดา (คนเดียวหรือทั้งสองคน) หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
2 : การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2565
3 : สถานการณ์เด็กในจังหวัดสมุทรสาคร
4 : รายงานผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็ก
5 : การดำเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสมุทรสาคร
6 : การดำเนินงานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
7 : การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลและรายงานสถานการณ์เด็กระดับจังหวัดด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดสมุทรสาคร

#SMART SK
# โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day #World soil Day CDD #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@kmit #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou #Changeforgood
📷 ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)