ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สมุทรสาคร ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2565

พช.สมุทรสาคร ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2565

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2565🐟🐟🐟🐟
วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้กำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนกันยายน 2565 เพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
📷 ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)