ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พช.สมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

🐟🐟🐟🐟 พช.สมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 🐟🐟🐟🐟
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดสมุทรสาคร (บ้านคอกกระบือ) ภายใต้การกำกับดูแลของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นายทศพร แก้วดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายอดิศักดิ์ แหวนสูงเนิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมีร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร นางณัฐภรณ์ ก่อนกำเนิด พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายวิกท์ พุ่มจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือและเจ้าหน้าที่ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้มาบริจาคโลหิต และร่วมบริจาคโลหิต
ในการนี้นางนวพร วิสาลี ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดสมุทรสาคร (บ้านคอกกระบือ) ได้มอบริสแบนด์ ของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต
โดยมียอดรวมปริมาณโลหิตจากการบริจาคโลหิตฯ จำนวน 37,800 ซีซี
ภาพ/ข่าว…ทีมงาน พช. อำเภอเมืองสมุทรสาคร/ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)