ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครเข้าพบผู้บริหารเนื่องในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครเข้าพบผู้บริหารเนื่องในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

🐟🐟สมุทรสาคร เมืองแห่งความสุข🐟

นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร และนายกิตติเชษฐ์ ทุ่งสะโร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เดินทางเข้ารายงานตัวต่อท่านวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับมอบนโยบาย และแนวทางการทำงานด้านพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

📍นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมต้อนรับแสดงความยินดีแก่นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร และนายกิตติเชษฐ์ ทุ่งสะโร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

🏬 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ ท่านพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางไหว้ศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขอพรและเป็นศิริมงคลในการทำงานต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)