ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สมุทรสาครร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

พช.สมุทรสาครร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 28 ตุลาคม 2563

นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมาย นางดวงพร วงศ์ไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม สมเดช นิรพันธ์1 ชั้น4 อาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนา จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยการ ร่วมหาแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการ ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำนักงานพัฒนาชุมชน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นปีงบประมาณ 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)