ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2562 โดย นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกและวิเคราะห์เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน พ.ศ. 2562 ที่มีศักยภาพที่ขอรับความช่วยเหลือ เพื่อพิจารณาวงเงินให้กู้ ณ ห้อง ประชุมมหาชัย (201) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)