ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร

เปิดอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร

เปิดอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมในพิธีเปิด ณ อาคารกองร้อยบังคับการและบริการ ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้เป็นสถานที่ดำเนินงานตามโครงการแก้ปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจ ซึ่งกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 4 กองร้อย กําลังพลรวม 72 นาย

(Visited 1 times, 1 visits today)