ข่าวประชาสัมพันธ์

สมุทรสาครรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน

สมุทรสาครรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานในการประชุมครั้งที่ 9/2562 ผ่านระบบ ทีวี พช. ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

เวลา 09.00 น. นางรัชนี  โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ ทีวี พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)