ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ สค 7-3/2562

ทั้งนี้ นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนร่วมการประชุมเพื่อรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าของจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมท่าจีน (502) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)