ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สพจ.สมุทรสาคร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สพจ.สมุทรสาคร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยนางทัศนีย์  ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานเปิด  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ได้รับเกียรติจาก นางพัชรินทร์  พานำมา  ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ  ภัตตาคารนิวรสทิพย์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)