ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางทัศนีย์  ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาชัย 201 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)