ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงาน โครงการตามแนวประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงาน โครงการตามแนวประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

วันนี้ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ >>> นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงาน โครงการตามแนวประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร  โดย นางทัศนีย์  ชัยคุณแสง พัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงาน โครงการตามแนวประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)