ข่าวประชาสัมพันธ์

สพจ.สมุทรสาครเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาดประจำปี 2562 (เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม)