ข่าวประชาสัมพันธ์

สมุทรสาครชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สมุทรสาครชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมมหาชัย (201) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2562

เวลา 13.30 น. นางรัชนี  โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสาครประชุม เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)