ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เปิดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ด้วยพระบารมี  ปี พ.ศ. 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เปิดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ด้วยพระบารมี  ปี พ.ศ. 2562

วันนี้ (11 ส.ค. 62) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานเปิดงาน  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ประธานในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และลงนามถวายพระพร

ในวันนี้ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นางรัชนี โพธิสัตยา  พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงาน  ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ด้วยพระบารมี  ปี พ.ศ. 2562  ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ระดับประเทศ ผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย โดยจังหวัดสมุทรสาครได้มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว ร่วมจำหน่ายจำนวน 21 ราย งานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -18 สิงหาคม 2562  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)