ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ก.ค. 62 จังหวัดสมุทรสาครดำเนินโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานตลาด

วันที่ 11 ก.ค. 62 จังหวัดสมุทรสาครดำเนินโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานตลาด

จังหวัดสมุทรสาครดำเนินโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานตลาด

วันที่ 11 ก.ค. 62 เวลา 13.00 น. นายวุฒิพงษ์  สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานตลาด ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางสาวสุวรรณา รอดเรือง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายอนุชิต โอชัยกุล พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร กล่าวรายงาน โดยมีผู้ประกอบการในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)