ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 เมษายน 2562 สพจ.สมุทรสาคร รดน้ำขอพร พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 11 เมษายน 2562 สพจ.สมุทรสาคร รดน้ำขอพร พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. สืบสานประเพณีไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร รดน้ำขอพร นางทัศนีย์   ชัยคุณแสง  พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในวันสงกรานต์

(Visited 1 times, 1 visits today)