ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 เมษายน 2562 รดน้ำขอพร นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 11 เมษายน 2562 รดน้ำขอพร นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นางทัศนีย์   ชัยคุณแสง  พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร  รดน้ำขอพร นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในวันสงกรานต์

(Visited 1 times, 1 visits today)