ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 เมษายน 2562 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 18 จังหวัด ภาคใต้ ในการอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก

วันที่ 9 เมษายน 2562 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 18 จังหวัด ภาคใต้ ในการอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดย นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 18 จังหวัด ภาคใต้ ในการอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)