ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 เมษายน 2562 สพจ.สมุทรสาครร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

วันที่ 8 เมษายน 2562 สพจ.สมุทรสาครร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.ที่พระอุโบสถวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีประกอบพิธีน้ำอภิเษก   โดยมี นางทัศนีย์  ชัยคุณแสง  พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)