ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 เมษายน 2562 สพจ.สมุทรสาคร รับ – ส่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 18 จังหวัด ภาคใต้ ในการอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก

วันที่ 10 เมษายน 2562 สพจ.สมุทรสาคร รับ – ส่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 18 จังหวัด ภาคใต้ ในการอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก

จังหวัดสมุทรสาคร รับ – ส่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 18 จังหวัด ภาคใต้ ในการอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก

วันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดย นางทัศนีย์  ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 18 จังหวัด ภาคใต้ ในการอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(Visited 1 times, 1 visits today)