ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สพจ.สมุทรสาครเป็นวิทยากรบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สพจ.สมุทรสาครเป็นวิทยากรบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดย นางสาวเมธิดา  หิรัญบูรณะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  เป็นวิทยากรบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมเทพกาญจนา ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)