ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สพจ.สมุทรสาครขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สพจ.สมุทรสาครขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ

วันที่​ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดย นางทัศนีย์  ชัยคุณแสง พัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอกระทุ่มแบน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน​ พัฒนาการอำเภอ ผู้จัดการธนาคาร​ ธกส.​ ผู้จัดการธนาคารออมสิน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ ภายใต้การดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปด้านสังคม MOU ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กับ กอช

(Visited 1 times, 1 visits today)