ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สพจ.สมุทรสาครร่วมงานทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สพจ.สมุทรสาครร่วมงานทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล

จังหวัดสมุทรสาครจัดงานทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล

>>> วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสาคร ปี ๒๕๖๒

>>>เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร  โดย นางทัศนีย์  ชัยคุณแสง พัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสาวธาริณี  ศรีจิ๋ว หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม ณ วัดบางตะคอย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)