ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายจริยธรรมและมอบนโยบายในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายจริยธรรมและมอบนโยบายในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ (๙ มกราคม ๒๕๖๒)  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติมาบรรยายจริยธรรมและมอบนโยบายในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นางทัศนีย์  ชัยคุณแสง พัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมเพื่อรับแนวทางนโยบายของผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมมหาชัย (๒๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)