ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ สพจ.สมุทรสาคร ร่วมงานแถลงข่าว โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ในกิจกรรมสมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๒๐

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ สพจ.สมุทรสาคร ร่วมงานแถลงข่าว โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ในกิจกรรมสมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๒๐

นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการแถลงข่าว โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ในกิจกรรมสมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๒๐ ภายใต้คำขวัญ วิ่งเพื่อความซื่อสัตย์ และกิจกรรม การแข่งขันชกมวยไทยนานาชาติ ชิงแชมป์เข็มขัดพันท้ายนรสิงห์ ครั้งที่ ๔ โดยมีนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด นายวัชโลม เนียมฉาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร และภาคเอกชน ร่วมแถลงข่าว

>> ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ >>ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดย นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัด มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา รอดเรือง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ร่วมงานแถลงข่าว ณ ศูนย์การค้าพอร์โต้ชิโน

(Visited 1 times, 1 visits today)