ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ สพจ.สมุทรสาครร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ลานค้าชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ สพจ.สมุทรสาครร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ลานค้าชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ >> นายธีระพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการ เป็นประธานการทำบุญปีใหม่ลานค้าชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางทัศนีย์  ชัยคุณแสง พัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสาวรัตนา  ไมสัน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม ณ ลานเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  จัดโดยเครือข่ายลานค้าชุมชนและผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)