ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสมุทรสาคร

>>> (วันนี้ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๓๐ น.  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางทัศนีย์  ชัยคุณแสง พัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสาวธาริณี  ศรีจิ๋ว หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมมหาชัย (๒๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)