ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ สพจ.สมุทรสาคร ร่วมงานแถลงข่าว “วิ่งวิถีไทย ก้าวสืบสานภูมิปัญญา บ้านดอนไก่ดี”

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ สพจ.สมุทรสาคร ร่วมงานแถลงข่าว “วิ่งวิถีไทย ก้าวสืบสานภูมิปัญญา บ้านดอนไก่ดี”

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดย นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา รอดเรือง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมงานแถลงข่าว “วิ่งวิถีไทย ก้าวสืบสานภูมิปัญญา บ้านดอนไก่ดี” ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)