ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สพจ.สมุทรสาคร ร่วมซ้อมปั่น “Bike อุ่นไอรัก”

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สพจ.สมุทรสาคร ร่วมซ้อมปั่น “Bike อุ่นไอรัก”

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ซ้อมปั่น “Bike อุ่นไอรัก”

*** วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมซ้อมปั่น “Bike อุ่นไอรัก”  ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ มีส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมซ้อมปั่น “Bike อุ่นไอรัก” เป็นจำนวนมาก โดยมีระยะทางรวม ๒๙ กิโลเมตร

(Visited 1 times, 1 visits today)