ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สพจ.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมวันดินโลก Word Soil Day ๒๐๑๘  “Be the Solution to Soil Pollution”: ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลพิษ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สพจ.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมวันดินโลก Word Soil Day ๒๐๑๘  “Be the Solution to Soil Pollution”: ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลพิษ

นายสมคิด จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีในการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ กิจกรรมวันดินโลก Word Soil Day ๒๐๑๘  “Be the Solution to Soil Pollution”: ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลพิษ

***วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในกิจกรรมวันดินโลก Word Soil Day ๒๐๑๘ “Be the Solution to Soil Pollution”: ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลพิษ ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)