ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร แถลงข่าว “งานแสดง/จำหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยวภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี จังหวัดสมุทรสาคร”

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร แถลงข่าว “งานแสดง/จำหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยวภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี จังหวัดสมุทรสาคร”

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร แถลงข่าว “งานแสดง/จำหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยวภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี จังหวัดสมุทรสาคร” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากและยกคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมฮาร์วิร์ค พอร์โต้ ชิโน่

(Visited 1 times, 1 visits today)