ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ให้สัมภาษณ์ บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด โครงการประกวดโอทอป จูเนียร์ “OTOP Junior Contest”

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ให้สัมภาษณ์ บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด โครงการประกวดโอทอป จูเนียร์ “OTOP Junior Contest”

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ให้สัมภาษณ์ บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด โครงการประกวดโอทอป จูเนียร์ “OTOP Junior Contest” ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการโอทอป จูเนียร์ “OTOP Junior” โดยเป็นการสนับสนุนและสร้างเสริมวิชาชีพให้กับเยาวชนในโรงเรียน สามารถประยุกต์วิชาการมาริเริ่มการทำมาค้าขาย อันจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในอนาคต โดยร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพ มาตรฐาน พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการและเชื่อมโยงช่องทางการตลาดเข้าสู่โรงเรียน เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อันเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนให้มีคุณภาพและมีคุณค่าทางสังคม

(Visited 1 times, 1 visits today)