ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ฟังการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ฟังการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสาวณัฐรดี ขาวเหลือง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ ผ่านระบบ Video Conference

(Visited 1 times, 1 visits today)