ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครประชุมเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครประชุมเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  เพื่อขับเคลื่อนและติดตามงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมมหาชัย (๒๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)