6 ตค.60 สพจ.สมุทรสาคร ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2560 โดยมีสมาชิก สอ.พช. จังหวัด และข้าราชการบำนาญที่เป็นสมาชิก สอ.พช. เข้าร่วมโครงการ และเชิญ นายมนูญ สอนเกิด กรรมการ สอ.พช. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมมหาชัย(201) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และร่วมทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนสมาชิกที่ล่วงลับ ณ วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสมุทรสาคร

6 ตค.60 สพจ.สมุทรสาคร ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2560 โดยมีสมาชิก สอ.พช. จังหวัด และข้าราชการบำนาญที่เป็นสมาชิก สอ.พช. เข้าร่วมโครงการ และเชิญ นายมนูญ สอนเกิด กรรมการ สอ.พช. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมมหาชัย(201) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และร่วมทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนสมาชิกที่ล่วงลับ ณ วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)