สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอบ้านแพ้ว

ตรวจเยี่ยมครัวเรือนด้อยโอกาส ตำบลหลักสอง /ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

#สพอ.บ้านแพ้ว# พัฒนาการอำเภอบ้านแพ้ว ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนด้อยโอกาส ณ ตำบลหลักสอง /ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพ้ว นำโดย นางพัชรินทร์ พานำมา พัฒนาการอำเภอ         ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนด้อยโอกาส ณ ตำบลหลักสอง และ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายเอกวิทย์ มีเพียร นายอำเภอบ้านแพ้ว นำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยม ไถ่ถามความเป็นอยู่ และวางแนวทางช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ครัวเรือนยากไร้

19 December 2017 / 23:06 น.

อำเภอบ้านแพ้ว

โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ

#สพอ.บ้านแพ้ว# พัฒนาการอำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ วันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางพัชรินทร์ พานำมา พัฒนาการอำเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วยทีมพัฒนาการอำเภอจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

18 December 2017 / 00:39 น.

อำเภอบ้านแพ้ว

คลังความรู้