ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

น.ส. นันทนา หวังธงชัยเจริญ

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครสพจ.สมุทรสาคร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการพัฒนาชุมชน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐอำเภอกระทุ่มแบน ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน📣📢ทีมข่าว พช.กระทุ่มแบน.🔉🔊

11 November 2017 /

15:06 น.

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ