เกี่ยวกับหน่วยงาน

น.ส. นันทนา หวังธงชัยเจริญ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครสพจ.สมุทรสาคร

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ